We go around in a chartless land!

This is not the first crisis I have experienced as an HR employee, but it is the longest. It still continues. We are walking on the land that is chartless… HR has placed in a very critical position in this process because everything directly touches people and health. In the first place, we ensured our business continuity with different new methods such as remote working and flexible work, and now the world has started normalization actions. Nowadays, as HR teams, we are working to be adapted to the new normal.
Within the pandemic process, the path of technological transformation is loudly and clearly opened. The epidemic brought urgency to the digital transformation. Incompatible companies quickly adapted, and the compatible ones were already lucky. The real question is, where are we going back now as the employees? Will we go back?

I think that sound technology and automation will be at the most important point of our life in the coming period. Even though we have done our actions to keep working remotely, the office to which the minority will return will not be the same office.

Another agenda topic of HR teams will be to maintain distant workforce productivity. We will also need to strategically plan to protect employees and maximize productivity in challenging conditions. The success here will be to develop critical skills and competencies while ensuring the protection employee. To maintain this, we will need to develop new ideas such as communication meetings.

We have experienced in this process that agility is directly linked to the leadership. High performance, flexibility, collaboration and fast decision-making capabilities are among the leading features of the “agile” business concept. Therefore, it is obvious that in the coming days, human resources leaders will focus on the commitment of remote employees, change management, organizational design, talent development and performance management in the new normal.

Finally, the subject I want to underline is mutual trust. During the epidemic period, companies and employees had the opportunity to test each other. In this period, while companies test their employees who could be trusted in difficult times, employees also tested whether human-oriented discourses which is frequently expressed by their company is true. We will experience their reflections together in the new normal.

Haritalandırılmamış arazide geziniyoruz!

Bir İK çalışanı olarak deneyimlediğim ilk kriz değil ama en uzunu. Halen de devam ediyor. Adeta haritalandırılmamış arazide geziniyoruz… Her şey doğrudan insana ve sağlığa dokunduğu için bu süreçte İK çok kritik bir pozisyonda konumlandı. İlk etapta iş devamlılığımızı uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi farklı yeni yöntemlerle sağladık şimdi ise dünya normalleşme çalışmalarına başladı. Bu yüzden, İK ekipleri olarak yeni normale uyum sağlamak için çalışıyoruz.

Pandemi sürecinde açık ve net olarak teknolojik dönüşümün yolu açıldı. Salgın, dijital dönüşüme aciliyet kazandırdı. Uyumlu olmayan şirketler hızlıca uyumlandı, zaten uyumlu olanlar şanslıydı.

Asıl soru biz çalışanlar olarak şimdi nereye döneceğiz… Dönecek miyiz?
Önümüzdeki dönemde ses teknolojisi ve otomasyonun hayatımızın en önemli noktasında konumlanacağını düşünüyorum. Uzaktan çalışmanın kalıcı olması için çalışmalarımızı yapmış olsak da ofise dönecek azınlığın döneceği ofis aynı ofis olmayacak.

İK ekiplerinin bir diğer gündem konusu uzak işgücü verimliliğini korumak olacak. Ayrıca, zorlu koşullarda çalışanları korumak ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için stratejik planlama yapmamız gerekecek. Burada başarı, çalışanların korunmasını sağlarken aynı zamanda kritik beceri ve yeterliliklerini geliştirmek olacak. Bunun için de iletişim toplantıları gibi yeni fikirler geliştirmemiz gerekecek.

Çevikliğin, liderlikle doğrudan bağlantılı olduğunu bu süreçte deneyimledik. “Çevik” iş anlayışının önde gelen özellikleri arasında yüksek performans, esneklik, iş birliği ve hızlı karar verme yetkinlikleri bulunuyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde insan kaynakları liderlerinin, uzaktaki çalışanların bağlılığı, değişim yönetimi, organizasyonel tasarım, yetenek geliştirilmesi ve yeni normalde performans yönetimine kafa yoracakları aşikar.

Son olarak altını çizmek istediğim konu karşılıklı güven. Yaşanan salgın döneminde şirketler ve çalışanlar birbirlerini test etme imkânı buldular. Bu dönemde şirketler zor zamanlarda güvenebilecekleri çalışanlarını test ederlerken, çalışanlar da şirketlerinin, sıkça dile getirdiği insana değer odaklı söylemlerin doğru olup olmadığını test ettiler. Yansımalarını ise yeni normalde hep birlikte deneyimleyeceğiz.

Gülsünay Uysal

uysalgulsunay@gmail.com

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All for Joomla All for Webmasters