The Emotion Management

Someday, you are coming home from the bazaar. The pochette is about to rip… There is a situation that prevents you from seeing that you have many options instead of panic and picking onions scattered on the ground; stress… Either the onions are too much or that pochette is not suitable for carrying onions. The emotional Intelligence management enables you to take control of your emotions and control the process by evaluating the options such as changing the pochette, reducing onions at times when things does not go well just like this. Imagine that the onions are the things that you need to do and the bag is your potential… It is not unreasonable. The skill of emotional intelligence makes a great contribution to the business success in people who lead in organizations. The leaders who act with the emotional intelligence are firstly aware of their own emotions, and they know how to control these emotions. Then, thanks to this skill, they may easily understand the needs of their employees and use them to motivate them to work. In addition, leaders who can manage their emotions are open in their social relationships, and leaders with clear communication in terms of the working climate within the organization play an important role in the processes of change and transformation. In my opinion, leaders should start by putting everything aside and thinking about gaining awareness about themselves. If you have some time, get started from here. I suggest exploring Daniel Goleman for those who are interested about the subject. He proves in his books that EQ is more important than IQ. Goleman defines the emotional intelligence as an intelligence that includes features such as self-awareness, determination, restraining impulses, and sharing the emotions of others. Isn’t that exactly what we need in business life?


Bir gün pazardan eve dönüyorsunuz. Poşet yırtılmak üzere… Panik olup, yere dağılan soğanları toplamak yerine birçok seçeneğiniz olduğunu görmenizi engelleyen bir durum var; stres… Ya soğanlar fazla gelmiştir ya da o poşet soğan taşımak için uygun değildir. Duygusal Zekâ yönetimi, işte böyle işlerin ters gittiği anlarda poşeti değiştirmek, soğanları azaltmak gibi seçenekleri tek tek değerlendirip süreci, duygularınızı kontrol altına alıp yönetebilmeyi sağlar. Soğanları yapmanız gereken işler ve poşeti de potansiyeliniz olarak hayal edin… Çok da mantıksız değil sanki. Organizasyonlarda liderlik yapan kişilerde duygusal zekâ yetisi iş başarısına çok büyük katkı sağlar. Duygusal zekâ yetisi ile hareket eden liderler öncelikle kendi duygularının farkında olurlar, bu duygularını kontrol etmeyi iyi bilirler. Sonrasında ise çalışanlarının ihtiyaçlarını bu yeti sayesinde kolayca anlayabilir ve onları işe motive etmek için kullanabilirler. Ayrıca duygularını yönetebilen liderler sosyal ilişkilerinde de açıktırlar ve organizasyon içindeki çalışma iklimi açısından açık iletişime sahip liderler değişim ve dönüşüm süreçlerinde önemli rol oynarlar. Bana kalırsa liderler her şeyi bir yana bırakıp kendileri hakkında farkındalık kazanmaya kafa yormakla işe başlamalılar. Biraz vaktiniz varsa işe buradan koyulun. Konunun ilgilileri için Daniel Goleman’ı araştırmalarını öneririm. EQ’nun IQ’dan daha önemli olduğunu kitaplarında kanıtlıyor. Goleman, duygusal zekâyı, öz bilinç, azim, dürtülerini frenleme, başkalarının duygularını paylaşabilme gibi özellikleri içeren bir zeka olarak tanımlıyor. İş hayatında tam da ihtiyacımız olan yeti bu değil mi?

Gülsünay Uysal

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All for Joomla All for Webmasters