Essential leadership skill for motivating: KNOW THE EMPLOYEE WELL

Türkçesi aşağıda!

What motivates employee? What is motivation? Employee motivation is a subject that racks the brain of Human Resources and spends money by the companies.

Well, what is the responsibility of the leaders in this process?

Motivation in the business life is the process that actuates employee. The impact of motivated employees, to create efficiency for the company, is a crystal-clear fact. There are many researches about the motivation rises when people conduct their business as goal oriented. In other words, leading actions into a certain goal causes success that is based on motivation. Proceeding to a goal and then viewing the results of the business by the employee is the most important factor that motivates the employee.

In this case, the importance of directing employee to a goal comes in sight of us and of course, there is a major role that falls to leaders in this.

If leaders direct their employees to the company targets by transferring the information that comes from above correctly to them, they occur to clear the way for their success, and this increase the motivation.

In this way, the efficiency that serves for the common interest is provided in the maximum level.

Who is the leader that we are talking about? I am not talking about ordinary, makes employees listen. Visionary leaders who increase the motivation of employees and inspires them are able to exist in this changing world and contribute to the company.

The visionary leader is the person who is farsighted, productive, effective, rational, able to conduct analysis, thinks strategically and effectively, manages time, realizes possibilities, uses instinct, fast, ambitious, fighter, puts forward an idea, innovator, able to synthesize, opens to learn, able to communicate, has self-confidence, versatile and has different perception ways. Also, a visionary leader is the person who does not scare from failure, takes risk and proponent of change. In addition to these, it is also important for a visionary leader to be modest.

Well then, how should visionary leaders have a role in creating requested efficiency of employees in the working order?

• Leaders should identify the needs according to the specialties of each employee and establish working plan in the best appropriate way. This is the responsibility of the leader.
Visionary leaders should direct their employees according to company targets and guide them.
• Internalization of their works toward company targets by the employees and making efforts for this is possible if and only if manager motivates them.
• The main responsibility of the visionary leader is keeping will of working of employees alive, enabling the employees to show themselves and developing trust mechanism.
• One way to ensure employee motivation is knowing them well. A leader who knows the one’s employee also know what makes the employee motivated or unmotivated and enables motivation in the view of such information. The values of some employees are shaped by their families and asking about the one’s mother, father or wife/husband brightens an important point; for some, this could be disturbing. Some employees may be motivated by appreciation and thanking, some may overcome by languor.


Çalışanı Motive Etmek İçin Temel Liderlik Yetkinliği, Onu İyi Tanımaktır

Çalışanı ne motive eder? Motivasyon nedir? İnsan Kaynakları’nın en çok kafa yorup, şirketlerin hayli para harcadıkları bir konu çalışan motivasyonu. Peki bu süreçte liderlerin sorumluluğu ne?

İş hayatında motivasyon, çalışanı harekete geçiren süreçtir. Motivasyonu olan çalışanların, şirket için ne kadar verimli olduğu ise su götürmez bir gerçek. Motivasyonun insanlar belli amaçlara yönelik çalıştıklarında ortaya çıktığına dair birçok araştırma var. Yani davranışları belirli bir amaca doğru yöneltme motivasyona dayalı başarıyı sağlıyor. Çalışanın hedefe yönelik ilerlemesi ve ardından da iş sonuçlarını görmesi onu motive eden en önemli faktör. Bu durumda, karşımıza çalışanı hedefe yöneltmenin önemi çıkıyor ve tabi ki liderlere burada büyük bir görev düşüyor. Çünkü liderler, yukarıdan aldığı bilgiyi çalışanlarına doğru aktararak onları, şirket hedeflerine yönlendirirlerse onların başarıya giden yolunu açmış olurlar ve çalışanlarının motivasyonları artar. Böylece ortak faydaya hizmet eden verimlilik en yüksek düzeyde sağlanmış olur.

Burada bahsettiğimiz lider kim? Sadece sözünü dinleten bir liderden bahsetmiyorum. Çalışanların motivasyonunu arttıran ve ilham veren vizyoner liderler ancak bu dönüşen dünyada var olabilir ve şirkete katkı sağlar. Vizyoner lider ise öngörülü, üretken, etkin, muhakeme yapabilen, analiz edebilen, stratejik ve etkili düşünme kabiliyeti olan, zamanı yöneten, olasılıkları fark eden, sezgisini kullanan, hızlı, hırslı, mücadeleci, fikir yürüten, yenilikçi, sentez yapabilen, öğrenmeye açık, iletişim kurabilen, kendine güvenen, çok yönlü ve farklı algılama şekillerine sahip olan kişidir. Ayrıca vizyoner lider, başarısızlıktan korkmayan, risk alan ve değişim yanlısı olandır. Bütün bunların yanı sıra vizyoner liderin alçak gönüllü olması da önemlidir.

Peki çalışma düzeninde çalışanlardan istenen verimin oluşması için vizyoner liderler nasıl bir rol oynamalıdır?
• Liderler, her çalışanın özelliklerine göre gereksinimleri belirlemeli ve iş planını en uygun şekilde oluşturmalıdır. Bu liderin sorumluluğudur.
• Vizyoner liderler çalışanlarını şirketin hedefleri doğrultusunda yönlendirmeli ve çalışanlarına yol göstermelidir.
Çalışanların şirketin hedefleri doğrultusunda işlerini benimsemesi, çalışmak için istekli olması ve bunun için çaba harcamaları, ancak ve ancak yöneticilerin çalışanları motive etmeleri sayesinde mümkündür.
• Vizyoner liderin temel görevi, çalışanların çalışma isteklerini canlı tutmak, çalışanların kendilerini göstermesine imkân tanımak ve güven mekanizmasını geliştirmektir.
Çalışanların motivasyonunu sağlamanın bir yolu ise onları iyi tanımaktan geçer. Çalışanını iyi tanıyan lider, onun nelerle motive olup olmayacağını iyi bilir ve bu bilgiler ışığında kişinin motivasyonunu sağlar. Kimi çalışanın değerleri aile üzerinden şekillenirken ve ona iş gününe başlarken annesinin, babasının, eşinin nasıl olduğunu sormak çok önemli bir yeri parlatırken diğeri için bu rahatsız edici olabilir. Kimi çalışan takdir ve teşekkür ile motive olurken, kimisi ise rehavete kapılabilir.

Gülsünay Uysal

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All for Joomla All for Webmasters